2016_4_13

Grad IV är Musikens grad. Se ett knippe bilder från kvällen. […]

Lördag 30 januari fylldes Spegelsalen med Bröder för att uppleva den lysande Grad IV. En liten resumé finns längst ner till höger på denna sida. Snart kommer ett fylligare reportage i medlemstidningen Avisa.

Klicka här för bilderna!