Intendent_1_2014

Måndagen den 16/2 om kvällen träffades behöriga intendenter för att förbereda inför ljusets grad den 21/2. […]

Arbetet föregicks naturligtvis av en stärkande fika, så att alla skulle komma i arbetslust. Arbetsgradernas intendent Mikael Gundstedt hade en genomgång av körschemat ihop med sin viceintendent Kent Fransson.

Det finns inga planer för överaskande ”sångutbrott” av intendenturen denna gång.