Kansliet är sommarstängt fr.o.m. 13 juni t.o.m. 13 augusti. […]

Under denna period bemannas kansliet endast sporadiskt. From måndag 14 augusti gäller ordinarie Öppettider. Tillönskan om en bra sommar frän oss på kansliet!

Klang!

Nils Rensfeldt