OIC_2014_1

Äntligen! Efter lång tids arbete för att få fram en ny och modern hemsida, har den nu presenterats för De Styrande. […]

Den 22 oktober blev hemsidan och tankegångarna bakom, stötta och blötta mellan samtliga Styrande och de huvudansvariga; Eric Haglund, Arne Levén och Magnus Ilvered. Eftersom alla var ense om att den nya hemsidan är tillräckligt funktionell och snart komplett, beslutades att snarast möjligt publicera den på nätet. Publiceringen skedde sedermera 7 november 2014. Denna hemsida ersätter den offentliga sida för Jönköping PB, som hittills varit öppen för såväl Bricolister som allmänhet.

En fördel med sättet att bygga hemsidor idag, är att de ständigt kan förändras och förbättras. Tyck gärna till om hela sidan eller artiklar ni ser. Skriv ner åsikter och förslag i kommentarsrutan här nedan, så kan vi ändra och anpassa efter önskemål och behov.