I november dubbar vi värdige Guvernörer till S:t Sigfrids Riddare. […]

Sju herrar hade gjort sig förtjänta av upphöjelsen som skedde i Frimurarnas lokaler söndag 12 november. En mycket vacker gradgivning som hålls i enlighet med en av sällskapets allra ursprungligaste ritualer. Kören sjöng alldeles osedvanligt vackert för ett femtiotal samlade riddare.

Efter gradgivningen hölls parentation i Ljungarums Kyrka över tre Bröder som gått bort senaste året. Håkan Molander på cello, Henrik Kullberg vid orgeln samt Musiken och Kören gjorde parentationen till ett vackert musikaliskt avsked i en fullsatt kyrka.