SR_Collage

Stora Rådet består av Bröder med Graderna X och XI. Årets sammanträde hölls 25 februari på Hotell City. […]

Det är här de övergripande besluten fattas om logens framtid. En allvarlig uppgift som ändå alltid innehåller en hel del munterhet mitt i det seriösa programmet. Styrande Mästaren, Gunnar Gotte, ledde mötet med Styrande Kanslern, Johan Larsson, vid sin sida.

Ekonomifrågor, planering av kommande aktiviteter samt vissa personval blev vederbörligt behandlade. Slutligen avrundades aftonen medelst en kreation av havets läckerheter nedsköljda med härligt skummande fluidum, dvs. räkmacka och öl.