@Första sidan

Delad glädje på nätet - Bröder i förskingringen! Smitta och eländiga nyheter håller de gamle av oss inlåsta hemma. Livet blir kanske lite enklare om vi kan vinkla mungiporna uppåt. Några "roliga historier" kan nog hjälpa oss i vardagen. Här kommer några. Skicka era egna publicerbara historier till oss. Redaktör Järeby och DStM Levén publicerar det som anses tryckbart. 
Brödrakedjans styrka, en hjälpande hand - Det har väl inte undgått någon den stora inverkan på vårt dagliga liv som utbrottet av Coronaviruset Covid19 har gjort. Även i vårt bricollistiska arbete har vi nödgats att, högst temporärt, skjuta fram våra oskyldiga nöjen i tiden enkom till omsorg om varandra.
Influensan sprider sig. Covid-19 - Influensan verkar sprida sig i hela världen. Ett tag framåt är inte vårt kansli bemannat som det brukar på måndagar och torsdagar. Kanslisternas nås via e-post jonkoping@parbricole.se De läser allt och svarar via mail eller telefon till alla som hör av sig.
Stort Grattis Elwyn - Idag gratulerar vi Elwyn Mandley till att ”äntligen” ha blivit svensk medborgare. Elwyn, som är bosatt i Sverige sedan 40 år, har även  Skotsk medborgarskap och arbetar på vårt kansli. Tilläggas kan att Broder Elwyn även kan titulera sig Laird. Ordet Laird är etymologiskt samma ord som Lord,men har en annan betydelse.
Gemyt när bröderna träffades på Hemma - Bröder med respektive trivdes och åt gott då Johnny Lundberg och Fredrik Brännström på Restaurang Hemma bjöd in till PB-AW. En härlig buffe´ serverades och delar av kören underhöll och nya kontakter knöts.
Luculli Gille Årsmöte hos Luculli Gille Senatus - Praeses Anders Fransson ledde förhandlingarna vid Luculli Gille Senatus årsmöte under överinseende av styrelsen, samt alla M le Chefs. Kent Fält avgick som Gillesfogde och valdes till Gillespräntare och till ny Gillesfogde valdes George Andersson. Jakob Sandwall tar över efter Fredrik Brännström som Matador och Fredrik behängdes denna afton med Luculli Gilles medalj i guld.