@Första sidan

Underbara Barbara - Årets Barbarafestligheter beskrives i detta nummer med ett enda ord. ”Underbart”.  Det räcker. Så lyckad var nämligen årets sista träff med bröderna i den med vapensköldar smyckade och unika spegelsalen på Stora Hotellet. Drygt 200 bröder var helt överens om detta och samtliga bröder var på topphumör.
Tredje graden full av munterhet och spex - Sommaren sjunger på sista versen och hösten stormknackar på dörren. Då är det dags för Kören att stämma upp för Silenusoperan.
Arbetsgradernas besök i Moderlogen - På vårt senaste CM/O möte inom arbetsgraderna i samband med vår fjärde grad i januari 2018 , bestämde vi att göra en resa bakåt i tiden i Stockholm.
Jönköping PB värd för årlig kanslerträff - Lördagen den 25 augusti stod Jönköping Par Bricole värdar för den årliga kanslersträffen.
Kick off med sting - Det blev som väntat en riktigt härlig kick-off i Frimurarlokalerna då ett 60-tal bröder och blivande bröder samlades under muntra former.
En härlig gradgivning i historisk klostermiljö - Grad VII är en av våra mest spektakulära och vackraste gradgivningar i en passande historiskt riktig miljö i Alvastra klosterruin.