@Första sidan

Integritetspolicy i Jönköping PB - Nu har vi publicerat vår GDPR policy på hemsidan. Ni hittar den under "Medlemssidor" och "Integritetspolicy".
God Jul och Gott Nytt År - I år är julkorten mer frekventa än besöken hos släkt och vänner. Hela Par Bricole ser fram emot nästa år och en snar återgång till det som tidigare var normalt.
Avisa 4, men inte Grad 4 - Ett underbart nummer av årets sista Avisa med många tillbakablickar. Däremot blir det inte möjligt att göra den tänkta gradgivningen för nya Bröder i Grad IV i februari.
Paus i Luculli Gille - Styrelsen för Luculli Gille hade torsdag 19 november styrelsemöte och beslutade då att stänga köket som används i Lucullie Gilles verksamhet
Gradgivningarna inställda resten av 2020 - Den positiva trend vi såg i början på hösten är plötsligt som bortblåst.
Nya Riddare av Gyllene Korset - Årets sista kväll med sommartid samlades ett 40-tal Bröder i Frimurarnas vackra lokaler. Åtta av dem var där för att upphöjas till Grad X eller mera korrekt, Riddare av Gyllene Korset.