@Första sidan

En jublande Grad II välkomnade 23 bröder - Årets grad II kunde välkomna 25 glada bröder in i graden, en rejäl ökning av antalet bröder jämfört med förra årets andra grad. Detta månde glädja alla i vår loge som tillförts en hel del talanger icke minst till vår kör.
Högtidsakademi med kåseri av snaps-shots-modell - Aldrig tidigare har väl Den Baccanasliska Akademin haft ett så starkt och intressant kåseri med ackuratess, som när vår kunnige stormästare Henrik Mickos kåserade om snapsarnas historia med en tillhörande snaps-shots-kvartett.
Göta PB tog hem Spillångan - Göta PB:s lag 2 med Robert Hörnqvist, Göran Höglund, Timmy Liu, Johan Jerneborn tog hem Spillångan efter bra jobb, när tävlingen genomfördes lördagen den 24 mars.
Gyllene böckernas roll - Vid ett seminarium på PB:S kansli, initierad av Par Bricoles Minnesfond. diskuterades av särskilt inbjudna de Gyllene Böckernas roll som kulturbärare.
Första riksmötet för våra choralintendenter - För första gången någonsin i PB:s historia genomfördes förra helgen ett riksmöte för Choralintendenter. Göta PB stod som värd för mötet, där samtliga Choralintendenter i landet var med.
Tillökning tänder kören - Den Bacchanaliska kören har haft ett ovanligt fint och aktivt 2017. Till det mest positiva hör en tillökning med tre nya sångare, en i varje stämma, utom andrabas.