@Första sidan

Paus i Luculli Gille - Styrelsen för Luculli Gille hade torsdag 19 november styrelsemöte och beslutade då att stänga köket som används i Lucullie Gilles verksamhet
Gradgivningarna inställda resten av 2020 - Den positiva trend vi såg i början på hösten är plötsligt som bortblåst.
Avisa nr 3 är på väg - I höstmörkret och med nya restriktioner om Covid kan vi ändå glädja oss med en ny Avisa.
Nya Riddare av Gyllene Korset - Årets sista kväll med sommartid samlades ett 40-tal Bröder i Frimurarnas vackra lokaler. Åtta av dem var där för att upphöjas till Grad X eller mera korrekt, Riddare av Gyllene Korset.
Kickoff rivstartade hösten - Efter en helt inaktiv vår och sommar var det så äntligen dags att sparka igång igen. I Frimurarnas lokaler samlades ganska precis det maximalt begränsade antalet om 50 personer.
Jönköping Par Bricole PB-hösten i Jönköping Par Bricole - Pandemins utveckling innebär att vi även för den fortsatta hösten har fått ta några tråkiga men som vi ser det nödvändiga beslut.