Okategoriserade

Åter en lyckad Kick-Off

Årets Kick Off blev synnerligen lyckad med många intresserade som anmälde sitt intressse. Kören är inte bortskämd med att få påfyllning av sångarbröder, men den här gången drog de en vinstlott, fem nya körsångare på ett bräde. Grattis.

 

Kanske påverkade sång av kvartetten Mats Wykman, Torbjörn Månefjord, Hans Järeby och Magnus Ferlander som sjöng två barbershoplåtar ”How Dry I am” och ”Side by Side”. Kören startar höstsäsongen den 26 februari på Junedalsskolan. PB Musiquen var på plats för att förstärka styrkan i Jönköping Par Bricole. Även andra talanggrupper kan vänta sig påfyllning av nya bröder. Det gavs god och viktig information från alla talanggrupperna och om PB och vår styrande mästare Johan Larsson minglade med intresserade med säljande blick. Han var också mycket nöjd med kvällen, men också över det förmöte där många synpunkter kom fram för att förbättra vår verksamhet över lag.

Skickar med de punkter

  • Alla överens om att behålla Kickoffmötet
  • Vi ska locka med att vara intressant. Fokus på Arbetsgraderna
  • Fokus på Kör, Musik, Teater, Intendenter, LG etc
  • Försöka ”dra” med nya Bröder i någon av grupperna (allas ansvar)
  • Förfest enligt tidigare testat manér då på Frimurarnas lokal på Stora Hotellet samt Efterfest. Vilken lokal kan vara lämplig?
  • Fadderverksamhet, hur utveckla? Mellanmöte?
  • Kolla hur Borås och Malmö arbetar med sin fadderverksamhet.
  • Tidpunkt för Kickoff. Bör eventuellt senareläggas för att minska tidsglapp mellan Kickoff och Barbara.
  • Extra möte eller AW exklusivt för 1:or och ev andra grader för att hålla ihop intagningsgrupperna. Olika ansvariga exempelvis Traktörerna vid ett tillfälle, Intendenterna vid ett tillfälle etc.
  • Kanske införa grad 1,5 igen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *