Okategoriserade

Sex nya Riddare av Gyllene Korset

En skön sensommardag samlades en hel busslast Bröder på Hooks Herrgård.

Efter välkomstmingel i konferenshuset vidtog den traditionstyngda gradgivningen i väl anpassade lokaler. Sex välmeriterade Bröder kunde sedermera utnämnas till Riddare av Gyllene Korset i Konung Vasas Riddaregrad.

Efter allmän förbrödring vidtog en utsökt middag i Herrgårdens Bistro (tidigare känd som Golfrestaurangen). Ett enormt fyrkantigt bord med 38 glada Bröder i hög stämning. Läs en längre artikel i kommande Avisa.

Okategoriserade

Nyfiken på… en Succé!

Den 13/9 samlades ett antal bröder på Frimurarna för att välkomna och informera framtida bröder om vår verksamhet. 29 st Nyfikna Ännu i Mörkret vandrande slöt upp på vår inbjudan tillsammans med sina faddrar. Vid ankomsten strax innan kl 19 underhöll vår eminenta musik när vi samlades med lite fluidum i hand. Detta blev en lyckad kväll då vår conferencier Jakob Sandwall med säker stämma hälsade välkomna och bjöd till bords.

Arbetsgradernas Ordförande samt CM startade ett fingerat måltidskalas med klubbslag och snabb ordväxling som avslutades med Helan Går från vår välsjungande kör. De Nyfikna informerades att så här går starten av ett måltidskalas till och lockades med att de skulle ansöka om medlemskap för att se mer. Goda mackor serverades med lämpligt fluidum, allt iordningsställt av Luculli Gille. Kvällen fortskred med intervjuer av alla talanggrupper som enkelt kunde berätta om sin verksamhet. Alla intervjuobjekten fick också frågan ”Varför har du gått med i PB?” Olika svar gavs men i det stora var alla samstämmiga att PB berikar socialt och vidgar bekantskapskretsen med vänner från olika samhällsskikt och åldrar.

AO berättade om Arbetsgraderna samt när de fyra första graderna ges. Stm Johan Larsson berättade om sin syn på PB och att vi självklart har lite hemligheter i våra grader. Han avslutade genom att avdramatiserande påpeka att våra hemligheter vid gradgivningar är att likna vid att inte berätta slutet på en bok eller film. Vi vill ju inte förstöra överraskningen för våra vänner.

Vi delade ut skriftligt material där det fanns att läsa både Par Bricole historiskt samt i nutid med tonvikt på Jönköping Par Bricole. Många frågor från våra nya bröder följde och vi lät ordet flöda fritt i salen. Samtidigt möjliggjordes för de redan övertygade att fylla i ansökningsblankett till sällskapet. Självklart var det några som ville fundera lite men resultatet idag på morgonen är 23 st nya Riddersmän som skickat ansökan samt redan nu blivit inbjudna till vår Första Grad. Glädjande är också att ibland dessa finns ett antal yngre förmågor som är födda på -90 talet och föryngring lockar ju alltid flera yngre som är viktiga för vår framtid.

Nu ser vi fram emot en intressant 1:a. Tänk om vi kunde få 25 nya bröder… Första graden ges i år som en separat 1:a 14:e oktober alltså inte ihop med Barbara. Nyheten i år är vår PB-Soaré där alla talanggrupper underhåller och visar upp sin verksamhet. Det kommer bli en kväll att minnas och en nyare fräschare Första grad som inte hamnar i skymundan vid Barbara. Anmäl dig nu!

Plats finns för fler nya bröder så när ni hittar lämplig kandidat, skicka omedelbart in ansökningsblanketten till kansliet, så kommer de att bli väl omhändertagna.

Stort tack till alla engagerande bröder som förtjänstfullt möjliggjorde Nyfiken På… kvällen.

Klang!!

Hans Palmberg
Arbetsgradernas Ordförande

Okategoriserade

Ny Styrande Kansler i Vänersborg

Lördag den 9/9 infann sig ett stort antal bröder från när och fjärran för installation av ny Styrande Kansler Peter Johansson.
Vi samlades i Festsalen på Kulturhuset för genomförande av en förkortad Grad III och installation. Sommarvärmen hade åter intagit Vänersborg så vi satt i värmen där vi fick uppleva en fin grad och installation.
Installationen genomfördes som alltid av våra Storstyrande från Moderlogen. Stormästare Henrik Mickos hälsade StK Peter Johansson välkommen till sitt ämbete och avtackade avgående StK Håkan Hagsér. Allt var mycket högtidligt och värdigt där även StM och DStM medaljerades.
Efter installationen bar det av i bussar till Quality Hotell. Här välkomnades vi med bubbel och mingel innan det var dags att inträda i den vackert dekorerade bankettsalen. Vi bjöds på en fantastisk måltid med tillhörande gott fluidum. Diverse olika uppträdanden b.la av de nyligen antagne OSB. Kören var på sitt bästa humör och underhöll i olika nummer på ett suveränt sätt.
Det blev som alltid en stor förbrödring och jag tänkte att det här är PB när det är som bäst. Stort tack till De Styrande samt alla Ämbetsmän i Vänersborg för en otroligt välregisserad dag och kväll. Det är en ynnest att för tillhöra Sällskapet Par Bricole!
StK Carl-Gustaf Atterdal

Okategoriserade

Kanslärsmöte för hela PB

Dagen före installation av ny StK Peter Johansson i Vänersborg genomfördes det årliga Kanslärsmötet. VI träffades redan på torsdagskvällen för en gemensam middag i PB huset. Kvällens värd var StM Lars Alfredsson och för menyn stod Traktörerna.
På fredagen var förmiddagen vikt för lite teambuilding där avgående StK Håkan Hagsér stod för värdskapet. Efter lunchen som intogs i PB huset drog mötet igång. Diskussioner kring diverse gemensamma punkter. Vissa beslut fattades och mötet leddes elegant av Storkansler Jan Arpi.
På kvällen var vi inbjudna till Borås PB StK Claes Palmén som bor i Trollhättan. En uppsluppen och fantastisk trevlig kvälla i sann broderlig gemenskap.
StK Carl-Gustaf Atterdal

Okategoriserade

En strålande Grad III

En lugn sommar utan mycket Par Bricole, men desto mer väder av alla slag, först stekande sol i juni och resten regnade mest hela tiden. Så skönt att då få dra igång terminen med en fantastisk Grad III.
Eftersom hela hösten är fullspäckad med olika evenemang, var vi tvungna att börja redan i augusti. Det bidrog till att det var något färre deltagare än vanligt. Dock hade väldigt många av våra nyare Bröder hörsammat kallelsen. 18 entusiastiska recipiender

Okategoriserade

Nya Styrande i Vänersborg 9 september

Vänersborg PB ger Grad III och får samtidigt nya Styrande som installeras 9 september

Alla loger får möjlighet att anmäla tio Bröder utöver Styrande Guvernementet. Det finns alltså goda möjligheter att vara med om denna installationshögtid på plats.

Intresserade kan anmäla detta till kansliet via mail jonkoping@parbricole.se . I anmälan kan det vara en fördel att skriva den speciella anledning som gör din närvaro särdeles intressant för din egen och Vänersborgs skull.
Information om vilka som bereds plats kommer från vårt Guvernement i god tid innan den formella anmälan ska skickas in.

Lilla Torg i Malmö
Okategoriserade

Installation av Styrande i Malmö i mars

Malmö PB får nya Styrande som installeras 25 mars

Alla loger får möjlighet att anmäla 10 Bröder utöver Styrande Guvernementet. Det finns alltså goda möjligheter att vara med om denna installationshögtid på plats.

Intresserade kan anmäla detta till kansliet via mail jonkoping@parbricole.se . I anmälan kan det vara en fördel att skriva den speciella anledning som gör din närvaro särdeles intressant för din egen och Malmös skull.
Information om vilka som bereds plats kommer från vårt Guvernement i god tid innan den formella anmälan ska skickas in.

Misströsta inte om du saknar plats denna gång. Vänersborg har installation 9 september. Det kommer alltså fler tillfällen 2023.

Okategoriserade

Installation av Styrande i Örebro

Vår nyaste systerloge, Örebro, har nu kommit så långt att nya Styrande ska installeras.
Detta sker i Odd Fellows lokaler lördag 19 november kl 16,00. Läs mer!
Jönköping PB har fått ett fåtal platser utöver våra Styrande som vi kan anmäla.
Den som är intresserad kan skicka ett mail till vårt kansli: jonkoping@parbricole.se
I anmälan kan det vara bra med en motivering till varför just du borde vara med i just Örebro.

På torsdag 20 oktober kommer de utvalda intresserade att få besked om sin medverkan.
Kostnaden är 1250:- inkluderar måltid, dryck, medalj och vickning.

Misströsta inte om du saknar plats denna gång. Nästa år ska det bytas Styrande i Borås 21 januari, Malmö 25 mars samt Vänersborg 9 september.
Det går alltså fler tåg. Om inte annat är du välkommen när vi själva byter Guvernementet 2025.