Okategoriserade

Minnesfonden till Akademin

När det var tid för Minnesfondens styrelse, Anders Hugoson, Gert Karlsson och Leif Thor
att med ålders rätt dra sig tillbaka övervägdes ett flertal alternativ.
Då i mångt och mycket Minnesfondens och Akademins verksamheter är likartade befanns detta vara det bästa valet.
Den 19 oktober 2023 skedde den formella övergången när Anders Hugoson och Gert Karlsson överlämnade handlingar och insamlade medel till Jönköping Par Bricoles Akademis preses Göran Wahlgren och kassör Olof Sköld.
Leif Thors uppgift i Akademin blir en tillsyn av att Minnesfondens verksamhet fortskrider i sin nya hemvist.
Minnesfondens ändamål är att bevara PB:s kulturarv genom att skapa hågkomst av händelser, skeenden och Bröder inom Sällskapet.
Fonden skall också utgöra finansiär till de Gyllene Böckerna.
Med överlämnandet av Gåvotavlan önskade Minnesfondens avgående styrelse Akademin lycka till i förvaltningen och utvecklingen med de bevingade orden:
”Se alltid två steg bakåt, så att du inte snubblar i ett framsteg”

Julgransplundrinng
Okategoriserade

Julgransplundring i Spegelsalen

I samarbete med Stora Hotellet hälsar vi dig välkommen till julgransplundring i Spegelsalen på Stora Hotellet den 7/1-24 kl. 15.00 – 18.00.
Ta med dina nära och kära, barn och barnbarn till en trevlig eftermiddag med dans, musik och överraskningar.
Vi kommer förutom dans, musik och div överraskningar bjuda på julfika till alla barn och vuxna. Tomten eller Tomtarna har lovat komma med något till barnen. Enligt obekräftade uppgifter kommer även Tomtens häst.

Anmäl dig via mail och ange hur många gäster du tar med dig. Vänligen anmäl även hur många som är barn (så Tomten vet) till jonkoping@parbricole.se

Varmt välkomna!
Det Styrande Guvernementet

Emeriti
Nyheter

Emeritis årliga möte

Dagen före Lucia träffades nuvarande och tidigare Styrande för diskussion och avstämning efter ett händelserikt år inom Jönköping Par Bricole.
Vår loge är lyckligt lottad med så många aktiva Bröder som nu, och tidigare, varit Styrande Guvernementet.  Det blev ett glatt och uppsluppet möte med många både djupa och lättsamma diskussioner om vår t sätt att arbeta, såväl nu som förr och i framtiden.
Bakom kameran står vår Kanslär-Sekreterare, Bertil Österberg som är en tungt vägande del i samlingen om än icke Emeriti. Vår ledande providör, Thomas Candemar bidrog starkt till den lyckade kvällen med såväl ny glögg som underbar råbiff.

Okategoriserade

Nya Styrande i Göta

25 november firar både Jönköping och Göta Barbaradagen. Göta  har då kombinerat festen med att installera ny Deputerad Styrande Mästare och ny Styrande Kansler. Till installationen har Jönköping tilldelats sex platser som är öppna för ansökan. Intresserade kan vända sig till vårt eget kansli. Beslut om vilka som kan erbjudas plats meddelas så snart som möjligt. Observera att man inte kan vända sig direkt till Göta. Först till kvarn, som vanligt.

Okategoriserade

Luculli Gille jubileumsfest

En sån fest det blev i nyrenoverade Guvernörens lokaler. Dryga hundratalet festdeltagare, varav hälften var kärälskeliga partners, samlades kring välkomstdrink och härliga snittar. Stämningen på topp så Preses Anders Fransson fick höja rösten för att lotsa in alla till vackert dukade långbord. Läs mer i kommande Avisa!

Okategoriserade

Sex nya Riddare av Gyllene Korset

En skön sensommardag samlades en hel busslast Bröder på Hooks Herrgård.

Efter välkomstmingel i konferenshuset vidtog den traditionstyngda gradgivningen i väl anpassade lokaler. Sex välmeriterade Bröder kunde sedermera utnämnas till Riddare av Gyllene Korset i Konung Vasas Riddaregrad.

Efter allmän förbrödring vidtog en utsökt middag i Herrgårdens Bistro (tidigare känd som Golfrestaurangen). Ett enormt fyrkantigt bord med 38 glada Bröder i hög stämning. Läs en längre artikel i kommande Avisa.

Okategoriserade

Nyfiken på… en Succé!

Den 13/9 samlades ett antal bröder på Frimurarna för att välkomna och informera framtida bröder om vår verksamhet. 29 st Nyfikna Ännu i Mörkret vandrande slöt upp på vår inbjudan tillsammans med sina faddrar. Vid ankomsten strax innan kl 19 underhöll vår eminenta musik när vi samlades med lite fluidum i hand. Detta blev en lyckad kväll då vår conferencier Jakob Sandwall med säker stämma hälsade välkomna och bjöd till bords.

Arbetsgradernas Ordförande samt CM startade ett fingerat måltidskalas med klubbslag och snabb ordväxling som avslutades med Helan Går från vår välsjungande kör. De Nyfikna informerades att så här går starten av ett måltidskalas till och lockades med att de skulle ansöka om medlemskap för att se mer. Goda mackor serverades med lämpligt fluidum, allt iordningsställt av Luculli Gille. Kvällen fortskred med intervjuer av alla talanggrupper som enkelt kunde berätta om sin verksamhet. Alla intervjuobjekten fick också frågan ”Varför har du gått med i PB?” Olika svar gavs men i det stora var alla samstämmiga att PB berikar socialt och vidgar bekantskapskretsen med vänner från olika samhällsskikt och åldrar.

AO berättade om Arbetsgraderna samt när de fyra första graderna ges. Stm Johan Larsson berättade om sin syn på PB och att vi självklart har lite hemligheter i våra grader. Han avslutade genom att avdramatiserande påpeka att våra hemligheter vid gradgivningar är att likna vid att inte berätta slutet på en bok eller film. Vi vill ju inte förstöra överraskningen för våra vänner.

Vi delade ut skriftligt material där det fanns att läsa både Par Bricole historiskt samt i nutid med tonvikt på Jönköping Par Bricole. Många frågor från våra nya bröder följde och vi lät ordet flöda fritt i salen. Samtidigt möjliggjordes för de redan övertygade att fylla i ansökningsblankett till sällskapet. Självklart var det några som ville fundera lite men resultatet idag på morgonen är 23 st nya Riddersmän som skickat ansökan samt redan nu blivit inbjudna till vår Första Grad. Glädjande är också att ibland dessa finns ett antal yngre förmågor som är födda på -90 talet och föryngring lockar ju alltid flera yngre som är viktiga för vår framtid.

Nu ser vi fram emot en intressant 1:a. Tänk om vi kunde få 25 nya bröder… Första graden ges i år som en separat 1:a 14:e oktober alltså inte ihop med Barbara. Nyheten i år är vår PB-Soaré där alla talanggrupper underhåller och visar upp sin verksamhet. Det kommer bli en kväll att minnas och en nyare fräschare Första grad som inte hamnar i skymundan vid Barbara. Anmäl dig nu!

Plats finns för fler nya bröder så när ni hittar lämplig kandidat, skicka omedelbart in ansökningsblanketten till kansliet, så kommer de att bli väl omhändertagna.

Stort tack till alla engagerande bröder som förtjänstfullt möjliggjorde Nyfiken På… kvällen.

Klang!!

Hans Palmberg
Arbetsgradernas Ordförande

Okategoriserade

Ny Styrande Kansler i Vänersborg

Lördag den 9/9 infann sig ett stort antal bröder från när och fjärran för installation av ny Styrande Kansler Peter Johansson.
Vi samlades i Festsalen på Kulturhuset för genomförande av en förkortad Grad III och installation. Sommarvärmen hade åter intagit Vänersborg så vi satt i värmen där vi fick uppleva en fin grad och installation.
Installationen genomfördes som alltid av våra Storstyrande från Moderlogen. Stormästare Henrik Mickos hälsade StK Peter Johansson välkommen till sitt ämbete och avtackade avgående StK Håkan Hagsér. Allt var mycket högtidligt och värdigt där även StM och DStM medaljerades.
Efter installationen bar det av i bussar till Quality Hotell. Här välkomnades vi med bubbel och mingel innan det var dags att inträda i den vackert dekorerade bankettsalen. Vi bjöds på en fantastisk måltid med tillhörande gott fluidum. Diverse olika uppträdanden b.la av de nyligen antagne OSB. Kören var på sitt bästa humör och underhöll i olika nummer på ett suveränt sätt.
Det blev som alltid en stor förbrödring och jag tänkte att det här är PB när det är som bäst. Stort tack till De Styrande samt alla Ämbetsmän i Vänersborg för en otroligt välregisserad dag och kväll. Det är en ynnest att för tillhöra Sällskapet Par Bricole!
StK Carl-Gustaf Atterdal

Okategoriserade

Kanslärsmöte för hela PB

Dagen före installation av ny StK Peter Johansson i Vänersborg genomfördes det årliga Kanslärsmötet. VI träffades redan på torsdagskvällen för en gemensam middag i PB huset. Kvällens värd var StM Lars Alfredsson och för menyn stod Traktörerna.
På fredagen var förmiddagen vikt för lite teambuilding där avgående StK Håkan Hagsér stod för värdskapet. Efter lunchen som intogs i PB huset drog mötet igång. Diskussioner kring diverse gemensamma punkter. Vissa beslut fattades och mötet leddes elegant av Storkansler Jan Arpi.
På kvällen var vi inbjudna till Borås PB StK Claes Palmén som bor i Trollhättan. En uppsluppen och fantastisk trevlig kvälla i sann broderlig gemenskap.
StK Carl-Gustaf Atterdal