Bibliotek

Bästa Bröder!

Jönköping Par Bricole har digitaliserat ett antal matriklar med mera. Dessa kan du nu ladda ner från vår hemsida och i lugn och ro läsa om släktingar med mera.
Här finner du också en förteckning över litteratur som ingår i vårt bibliotek på kansliet. Är du intresserad av att låna något kontaktar du vår Bibliotekarie

Det finns många årgångar kvar att konvertera till det digitala formatet. Biblioteket fylls på så fort vi kan. Det kommer alltså mer läsvärt med tiden!

1881 Matrikel öfver Ledamöter uti Jönköping Par Bricol
Matrikel 1881 Högtidstal i Jönköpings P. B. hållet Bellmansdagen den...
JPB Matrikel 1885 1885 Matrikel öfver Jönköpings Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1885 Tal på Barbaradagen 1884 af Jonas Jonas Carling...
JPB Matrikel 1887-1888 1887-1888 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1887-1888 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen 1886 af...
JPB Matrikel 1888-1889 1888-1889 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1888-1889 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen 1887 af...
JPB Matrikel 1891-1892 1891-1892 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1891-1892 Tal vid firandet af Jönköpings P. B:s tioårsminnet...
JPB Matrikel 1892-1893 1892-1893 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1892-1893 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 5...
JPB Matrikel 1893-1894 1893-1984 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1893-1894 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 3...
JPB Matrikel 1894-1895 1894-1895 Matrikel öfver Ledamöter uti Jönköping Par Bricol
Matrikel 1894-1895 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 9...
JPB Matrikel 1899-1900 1899-1900 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1899-1900 Barbaras slöja, Tal på Barbaradagen i Jönköpings P....
JPB Matrikel 1901-1902 1901-1902 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1901-1902 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen år 1899...
JPB Matrikel 1904-1905 1904-1905 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1904-1905 (Jubileumsår - Jönköping PB 25 år. Tal vid...
1905-1906 Matrikel öfver Jönköping P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1905-1906 Högtidstal den 9 december 1905 af Erik Andersson....
JPB Matrikel 1908 1908 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1908 Högtidstal på Barbaradagen af Frans Ask När Bror...
JPB Matrikel 1910 1910 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1910 Högtidstal på Barbaradagen den 5 december 1908 af...