Bibliotek

Bästa Bröder!

Jönköping Par Bricole har digitaliserat ett antal matriklar med mera. Dessa kan du nu ladda ner från vår hemsida och i lugn och ro läsa om släktingar med mera.
Här finner du också en förteckning över litteratur som ingår i vårt bibliotek på kansliet. Är du intresserad av att låna något kontaktar du vår Bibliotekarie

Ingen bild tillgänglig 1881 Matrikel öfver Ledamöter uti Jönköping Par Bricol
Matrikel 1881 Högtidstal i Jönköpings P. B. hållet Bellmansdagen den...
Ingen bild tillgänglig 1885 Matrikel öfver Jönköpings Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1885 Tal på Barbaradagen 1884 af Jonas Jonas Carling...
Ingen bild tillgänglig 1887-1888 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1887-1888 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen 1886 af...
Ingen bild tillgänglig 1888-1889 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1888-1889 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen 1887 af...
Ingen bild tillgänglig 1891-1892 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1891-1892 Tal vid firandet af Jönköpings P. B:s tioårsminnet...
Ingen bild tillgänglig 1892-1893 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1892-1893 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 5...
Ingen bild tillgänglig 1893-1984 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Matrikel 1893-1894 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 3...
Ingen bild tillgänglig 1894-1895 Matrikel öfver Ledamöter uti Jönköping Par Bricol
Matrikel 1894-1895 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 9...
Ingen bild tillgänglig 1899-1900 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1899-1900 Barbaras slöja, Tal på Barbaradagen i Jönköpings P....
Ingen bild tillgänglig 1901-1902 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1901-1902 Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen år 1899...
Ingen bild tillgänglig 1904-1905 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Matrikel 1904-1905 (Jubileumsår - Jönköping PB 25 år. Tal vid...