JPB Matrikel 1891-1892
1891-1892 Matrikel öfver Jönköping Par Bricols Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1891 Sidor: 39 Pages Filstorlek: 3 MB Ladda ner
Beskrivning:

Matrikel 1891-1892

Tal vid firandet af Jönköpings P. B:s tioårsminnet den 13 april 1889 af C. O. v. P.
Lektor von Porat gör en historisk tillbakablick och landar i Jönköpings P.B:s, knoppning, utveckling och fruktsättning.

Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen den 4 december 1890 av Gust. E-m
Gustaf Engström var vice Guvernör och får med kort varsel frågan att hålla Barbaratalet i en nedgångstid för PB i Jönköping. Engström fångar situationen på ett föredömligt sätt med skärpa, vänskap och framtidstro.