Ingen bild tillgänglig

1899-1900 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter

 Utgivare: Jönköping Par Bricole  Utgiven: 1899  Sidor: 47  Filstorlek: 3 MB  Ladda ner
 Beskrivning:

Matrikel 1899-1900

Barbaras slöja, Tal på Barbaradagen i Jönköpings P. B. den 4 december 1897 af Eskil Tune.
Eskil Tune är en synonym och vem som står bakom talet vet vi inte. I talet ,som är skrivet i bunden form, använder författaren ofta namn och figurer från den klassiska litteraturen.

Tal hållet å Barbaradagen i Jönköpings P. B. den 3 december 1898 av J. J.
Bakom signaturen döljer sig med all sannolikhet Bokhandlaren och Guvernören Carl Johan Herman Johansson.

I Jönköpings P. B den 30 april 1899 av C. O. v. P
Lektor von Porat ger åter prov på sin rika gåva att formulera sig i bunden form.

Tal vid firandet af Jönköpings P. Bs Tjugoårsminne den 30 april 1899 av Jonas K.
Jonas Carling gör en mycket intressant sammanfattning av sällskapets första 20 år och lyfter såväl negativa som positiva upplevelser och slutar med uppmaningen att i ”god ordning med glatt och muntert sinne fortsätta vår vandring.”


 Tillbaka