Ingen bild tillgänglig

1901-1902 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter

 Utgivare: Jönköping Par Bricole  Utgiven: 1901  Sidor: 35  Filstorlek: 2 MB  Ladda ner
 Beskrivning:

Matrikel 1901-1902

Högtidstal i Jönköpings P. B. Barbaradagen år 1899 af U. B.
Signaturen U.B skulle kunna vara fabriksbokhållaren C. J Uhnbom med tanke på att innehållet i talet också är en hyllning till bruksägare Friedländer som avgår som Styrande Mästare vid denna högtid. Dock har Uhnbom endast Andra graden och med tanke på talets innehåll är det mera troligt att det är någon av de etablerade talarna som skriver under synonym.

Tal på Barbaradagen i Jönköpings P. B. den 4 december 1900 av ROB. T.
Direktör Robert Tolf gör en trevlig anspelning på Bibelns andehänryckning och träffar Barbara när han på knä beder bönen ”Gud som haver barnen kär..” Tolf var vid tiden för talet vice Guvernör.


 Tillbaka