JPB Matrikel 1911
1911 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: Sidor: 32 Pages Filstorlek: 3 MB Ladda ner