JPB Matrikel 1915-1916
1915-1916 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1915 Sidor: 33 Pages Filstorlek: 2 MB Ladda ner