Ingen bild tillgänglig

1917-1918 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter

 Utgivare: Jönköping Par Bricole  Utgiven: 1917  Sidor: 44  Filstorlek: 2 MB  Ladda ner
 Beskrivning:

Barbaratal, Jönköpings Par Bricole den 2 december 1916, af Axel Jonsson
Tandläkare Axel Jonsson blev upphöjd till Riddare av Gyllene Korset 1915 och fick en månad före Barbarahögtiden 1916, uppdraget att ansvara för Barbaratalet.
Jonssons tal är förmodligen ett av de märkligaste tal som hållits på en Barbarahögtid och innehåller inledningsvis och länge om hans förberedelser och våndor inför talet. När Axel Jonsson äntligen är framme vid själva talet blir det en lyrisk beskrivning om barndomens årstider, men om Barbara blir inte mycket sagt. Talet är intressant och läsvärt med tanke på Jonssons språkliga förmåga att beskriva årstidernas växlingar och hur han lyckats måla tiden till sin leende sorgfria barndom


 Tillbaka