JPB Matrikel 1918-1919
1918-1919 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1918 Sidor: 32 Pages Filstorlek: 2 MB Ladda ner