JPB Matrikel 1919-1920
1919-1920 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1919 Sidor: 32 Pages Filstorlek: 2 MB Ladda ner