JPB Matrikel 1929-1930
1929-1930 Matrikel över Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1929 Sidor: 46 Pages Filstorlek: 3 MB Ladda ner