JPB Matrikel 1930-1931
1930-1931 Matrikel över Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1930 Sidor: 54 Pages Filstorlek: 4 MB Ladda ner
Beskrivning:

Tal för Hela Det Lysande Brikolleriet, vid Jönköpings P. B:s 50 årsjubileum den 12 oktober 1929. Av R. P. chefredaktör Ernst Green
Avisas skapare, journalisten Ernst Green får förtroendet att hålla talet som riktar sig till hela det samlade bricoleriet. Green fördjupar sig inte i Jönköpings 50-åriga historia, utan talar om sällskapets grundpelare och den låga som håller samman vårt brödralag.
Det fanns en tid då Par Bricole höll på att förhäxas av tidens fnoskeriet, men låt oss sparka kalmuckernas snedögda släkte nerför trapporna… Vi har ett arv att vårda och förvalta. Låt oss städse hålla dem i ära!
Ernst Green avslutar sitt utomordentliga tal med att uttömma pokalerna till ära för Hela Det Lysande Bricoleriet.

Tal till Systerlogerna vid femtioårsjubileet den 12 oktober 1929.
Av St.D.M. Tandläkare Axel Jonsson.
Styrande Mästaren Henrik Karnell har tidigare talat till Moderlogen men även systrarna bör uppmärksammas. Vid den tiden var Jönköpings-logen den yngsta av döttrarna (Sundsvall och Örebro var ännu inte instiftade) Tandläkare Axel Jonsson är en ofta hörd och uppskattad talare och skriver gärna sina tal i bunden form. I sitt tal hyllar han varje syster och knyter dessutom på ett naturlyrisk sätt ihop systern med orten de verkar på och avslutar med:
Er skål det är! Må leveropen skalla
med Klang för Eder, våra systrar alla!

Tal för kvinnan vid femtioårsjubileet den 12 oktober 1929.
Av Fil. Doktor Hugo Osvald.
Talet till Kvinnan var från början ett självklart inslag vid måltidskalaset. Det var en uppriktig kärleksförklaring till de som aldrig fick vara med på kalaset. Talen handlade aldrig om att driva med det Täcka Könet utan var helt enkelt en hyllning till Kvinnan.
Docent Hugo Oswald erhåll Femte graden samma dag som han fick uppdraget att hålla detta tal.
Talet är förmodligen ett av de märkligaste som hållits och om man inte visste hur tiden såg ut kring 1920-talet skulle nog en och annan reagerat negativt. Det bör påpekas att kvinnans roll var väldigt annorlunda när talet hölls. Valet i till Andra kammaren 1921 var det första i Sverige där kvinnor fick rösta med allmän och lika rätt som män och betänk också att på det glada 20-talet var kjolarna väldigt korta.