Biblia
Författare: Utgivare: Lorentz Ludvig Grefing Utgiven: 1757 Sidor: 356 Pages Filstorlek:
Beskrivning:

Biblia, thet är: all then heliga skrift, gamla och nya testamentsens, på swensko: med förriga accuratesta editioner jämförd; uti summarier och concordantier noga öfwersedd, och märkeliga rättadd; jemte fullkomligt register, och biblisk : tideräkning. Med kongl. maj:ts allernådigste tilstånd.