JPB Matrikel 1885
1885 Matrikel öfver Jönköpings Par Bricols Ledamöter
Författare: Utgivare: Jönköping Par Bricole Utgiven: 1885 Sidor: 34 Pages Filstorlek: 2 MB Ladda ner
Beskrivning:

Matrikel 1885

Tal på Barbaradagen 1884 af Jonas
Jonas Carling är en av grundarna och var Ceremonimästare i 44 år.

Tal i P. B. den 15 mars 1885 (vid riddaregradens ernående) af C. O. v. P
Fil.dr. Carl von Porat är kanske en av vårt Sällskaps främste vältalare

Högtidstal i Jönköpings P. B .hållet Bellmansdagen den 25 juli 1885 af C. B.
Paul Billing är en av stiftarna och Styrande Kansler från starten. Signaturen C.B står för hans andranamn Christoffer, som han använde för att slippa förväxlingen med P.B.

Till skålen för damerna. Bellmansdagen den 25 juli 1885 af T. R.
Advokatfiskalen Tomas Rosenqvist var helt ny i sällskapet 1885 när han debuterade som talare.