Okategoriserade

Kickoff rivstartade hösten

Efter en helt inaktiv vår och sommar var det så äntligen dags att sparka igång igen. I Frimurarnas lokaler samlades ganska precis det maximalt begränsade antalet om 50 personer.

Tillsammans med vana bricolister fanns även 15 intresserade herrar som förhoppningsvis utökar vårt härliga sällskap senare i höst. Återseendet var mycket glatt och uppsluppet. Pga av smittoriskerna satt man med behöriga avstånd mellan stolar och deltagare. Redan innan mötets start kunde vi avnjuta hornmusik från en minimerad musikensemble.

Syftet med Kick-off är framför allt att locka och informera blivande Bröder om Par Bricole. Arbetsgradernas Ordförande, Hans Palmberg, började med att beskriva grunden för våra gradgivningar. Han inpräntade vikten av just de fyra första graderna som genomförs av många medhjälpare och Intendenturen. Teaterns Per Andrén, Musikens Erik Nilsson och Körens Magnus Ferlander hävdade alla, att just deras talanggrupp var den mest bärande i PB. Kören underströk sin klangfulla funktion genom en kvartetts framförande av Rövarsången ur Ronja Rövardotter.

Luculli Gilles ordförande Anders Fransson presenterade sina matlag och alla våra övriga intressanta grupperingar så som Vinakademin, Punschbröderna, Maltakademin och Golfarna. Slutligen presenterade StK, Carl-Gustaf Atterdal, kansli och drätselnämnd medan DStM, Arne Levén, berättade om sponsring, medlemssystemet och Avisa.

Känslan efteråt var att troligen skrev alla närvarande intresserade på en ansökan om medlemskap. Första Graden kommer att ges i november så som planerat, fast detta år utan den utrymmeskrävande och alltid välbesökta Barabarafesten. En alldeles ovanligt trevlig Kickoff som avslutades i glatt samråd, men på armlängds avstånd.

Jönköping Par Bricole
Okategoriserade

PB-hösten i Jönköping Par Bricole

Pandemins utveckling innebär att vi även för den fortsatta hösten har fått ta några tråkiga men som vi ser det nödvändiga beslut.
Flera av våra sammankomster har vi bedömt att vi kan genomföra på ett säkert och värdigt sätt men två sammankomster har vi beslutat att helt ställa in.

Den första av dessa är vår årliga parentation över under året bortgångna Bröder som vi genomför tillsammans med en musik och minneshögtid. Det känns inte rätt och värdigt att genomföra den med restriktioner över hur många och vilka som ska få deltaga. De Bröder som skulle parenteras kommer att parenteras nästa år istället.

Den andra sammankomsten är Barbarahögtiden med firande av hederskommendörer och jubelkommendörer. Även där vill vi ogärna begränsa antalet deltagare. Vi laddar för århundradets Barbarafestlighet nästa år istället.
De arrangemang som vi genomför (med restriktioner) blir grad X, grad VI och grad I (samma dag som planerat med utan efterföljande Barbarahögtid).

Johan Larsson, StM
Arne Levén, DStM
Carl-Gustaf Atterdal, StK
Hans Palmberg, AO

Okategoriserade

Kansliet öppnar på glänt

Det har varit ganska tyst och tomt på kansliet sedan i mars. Nu börjar det ändras.
Det är nu bemannat måndagar 18-19 och torsdagar 10-11.

Bertil, Nils och Elwyn turas om att ge den service så många vill ha i Par Bricole.
Man kan komma upp till kansliet eller ringa 036-16 21 31 alternativt maila till jonkoping@parbricole.se 

Alla är varmt välkomna även om vi inte arbetar riktigt fullt ännu.

Okategoriserade

Vinprovning en av alla aktiviteter för bröderna

Endast det bästa duger för bröder – Vinakademien har kvalitetsprovning!
En vanlig torsdag för vissa men inte för de 9 bröder som besökte Vinakademiens kvalitetsprovning den 10:e september. Kvällens värd var Broder Peter Liliegård. Temat var Sydafrika.
Bellmanssalens rymd och förutseende möblering tillät distansering på ett utmärkt sätt.

Fortsätt läsa ”Vinprovning en av alla aktiviteter för bröderna”

Okategoriserade

Kulturmorgonbröder träffades igen

Kulturmorgonbröder samlades på torsdagen för första gången på ett halvår. Äggledare Gert ”Burken” Karlsson bjöd in Bröderna till en Coronasäkrad frukost på sin altan. Vi var 9 Bröder som satt i solen och avnjöt en god frukost dom inleddes med en tyst minut för vår bortgångne och djupt saknade Broder Magnus Klingenstierna.

Styrande Mästare Johan Larsson berättade lite om Guvernementets tankar och planer för hösten. Det märktes att vi alla saknat gemenskapen då samtalen snabbt tog fart och en mängd ämnen avhandlades. Frukosten avslutades som sig bör med att Äggledaren deklamerade en dikt till vår förnöjsamhet.

Stort tack från oss deltagare Burken för en trevlig frukost!

StK CG Atterdal

Okategoriserade

Det närmar sig nystart!

Alla längtar efter att komma igång med våra invanda mönster och gradgivningar. Kören kände att det var dags att samlas vid Kanotstadion i Knektaparken en vacker kväll den sista augusti.

På Coronasäkert avstånd från varandra träffades man på allvar för övning efter ett halvårs tyst uppehåll. Man hoppas på att vi snart kan vara igång ungefär som förr, även om vi måste ta hänsyn till smittorisker genom glesare placering och kanske färre deltagare. För att skrapa bort ringrosten och samtidigt vara förberedda, kommer man att öva de sånger som brukar vara aktuella vid gradgivningar och parentation på hösten. Stämningen var på topp och rösterna blev allt klarare ju längre tiden led vid detta första övningstillfälle.

Fortsättningsvis kommer de som känner sig hågade och friska att träffas och öva i Junedalskolan på måndagar. En hälsning från kören är att Bröder som känner sig lockade av körsång, är varmt välkomna att komma dit för att testa och känna värmen i körens gemenskap. Tag gärna kontakt med Krister Wallin på krister.wallin@gmail.com.

Okategoriserade

Hederstecknet Framtidens Nycklar

1995 inbjöd Jönköping Par Bricole till ett seminarium för tjänstgörande Ordförande, Ceremonimästare och Teaterdirektörer i Par Bricole. Det var det första organiserade mötet inom arbetsgraderna. Utöver de inbjudna sände Moderlogen Storsekreterare Torsten Borgström. Borås Par Bricole sände två av sina blivande Styrande och i Jönköping fanns hela Det Styrande Guvernementet för att övervaka det historiska mötet. Fortsätt läsa ”Hederstecknet Framtidens Nycklar”

Okategoriserade

Högt i tak när bröder träffades hemma

Det var högt  i tak när en skara glada brööder återigen träffades i PB anda. Att längtan att träffa bröder igen (på anmodat avstånd) var stor, rådde det ingen tvekan om. Deputerande styrande mästare Arne Levén var på topphumör och bjöd bröderna på sång om Hook och en dam från Askersund.

Han meddelade också att grad II och III var inställda, på grund av den rådande pandemin, dock är den kommande och så viktiga kick-Offen icke inställd. Hans Palmberg triggade bröderna att jobba på att hitta nya intresserade bröder. Avisaredaktionen, tyckte att krögare Johnny Lundberg och Fredrik Brännström skulle visas uppskattning för de jobb de lagt ner under pågående Coronatider då  all verksamhet legat nere i PB och fortfarande gör. De har lyckats ge alla bröder inom Jönköping Par Bricole en chans att hålla sig ”hemma”.

Avisaredaktionens Hans Järeby och Hannes Lokko överlämnade ett Högaktningsbevis till Johnny och Fredrik att behängas på vägg i restaurangen.