Nyheter

Den Bacchanaliska Akademins högtidsdag

Jönköpings Par Bricole Bacchanaliska Akademi hade högtidsdag den 14 april 2016.[…]

hogtid2016

Högtidsdagen i Restaurant Stugan vid Stadsparken lockade fullt hus av damer och herrar.
Litteraturvetaren Jennie Nell från Stockholm höll ett skimrande föredrag om Carl Michael Bellman som person och hans kontakter med Gustaf III och hovet. De Bacchanaliska hornen Erik Nilsson, Henrik Kullberg och den Bacchanaliska kören introducerade, intonerade och interfolierade mycket framgångsrikt. Jennies föredrag illustrerades dessutom ypperligt av PB:s egna trubadurer Mats Andersson, Jonas Ekström och Allan Perolainen.
Akademins Praeses Krister Wallin höll ihop hela sammankomsten med sin personliga ackuratess. Till yttermera glädje serverade Sema och hennes medarbetare på Stugan en väl senterad buffet. Alla rykten och utsagor talar för att Bröderna och deras Gäster var mycket nöjda med aftonen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *