Emeriti
Nyheter

Emeritis årliga möte

Dagen före Lucia träffades nuvarande och tidigare Styrande för diskussion och avstämning efter ett händelserikt år inom Jönköping Par Bricole.
Vår loge är lyckligt lottad med så många aktiva Bröder som nu, och tidigare, varit Styrande Guvernementet.  Det blev ett glatt och uppsluppet möte med många både djupa och lättsamma diskussioner om vår t sätt att arbeta, såväl nu som förr och i framtiden.
Bakom kameran står vår Kanslär-Sekreterare, Bertil Österberg som är en tungt vägande del i samlingen om än icke Emeriti. Vår ledande providör, Thomas Candemar bidrog starkt till den lyckade kvällen med såväl ny glögg som underbar råbiff.