Okategoriserade

Hederstecknet Framtidens Nycklar

1995 inbjöd Jönköping Par Bricole till ett seminarium för tjänstgörande Ordförande, Ceremonimästare och Teaterdirektörer i Par Bricole. Det var det första organiserade mötet inom arbetsgraderna. Utöver de inbjudna sände Moderlogen Storsekreterare Torsten Borgström. Borås Par Bricole sände två av sina blivande Styrande och i Jönköping fanns hela Det Styrande Guvernementet för att övervaka det historiska mötet.

Med facit i hand kan tyckas att oron var lite överdriven, för bland de 20 deltagarna (observatörerna ej inräknade) blev 11 ämbetsmän så småningom Styrande i sin loge. En Stormästare, fem Styrande Mästare, tre Deputerad Styrande Mästare och två Styrande Kanslärer.

Vid avslutningen delades ”Hederstecknet Framtidens Nycklar” ut till samtliga deltagare, som minne av Bricolistiskt riksmöte i Jönköping 9-10 sept 1995.

Hederstecknet är ett minnesmärke och ingen officiell medalj.

Deltagare:

Moderlogen: Torsten G Borgström, Hans G:son Wikmark, Henrik Mickos, Hans R Edelskog. Göta PB: Ralph W Green, Peter Bratthammar, Bo G Wallin, Vänersborg PB: Hans Andersson, Jan Brattwall, Urban Selstam, Borås PB: Åke Andersson, Bengt I Johansson, Arne T Pedersen, Bengt Conradsson, Börje Erdenius, Malmö PB: Björn Lunderquist, Lennart Eriksson, Peder Ringman, Björn M Jakobsen. Sundsvall: Lars Wennerström, Ola Hedström. Jönköping PB: Anders Hugoson, Perolof Kallings, Torsten Welander, Dan Ekström, Leif Thor, Charles Petruson, Arne Levén.

Dan Ekström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *