Installation av Styrande i Borås i januari

Vår egen fadder-loge, Borås, ska få ny Styrande Mästare och Styrande Kansler den 21 januari.

Alla loger får möjlighet att anmäla 10 Bröder utöver Styrande Guvernementet. Det finns alltså goda möjligheter att vara med om denna installationshögtid på nära avstånd från Jönköping. Läs mer!

Bröder i Jönköping PB kan anmäla sitt intresse till kansliet via mail till jonkoping@parbricole.se . I anmälan kan det vara en fördel att skriva den speciella anledning som gör din närvaro särdeles intressant för din egen och Borås skull.
Information om vilka som bereds plats kommer från vårt Guvernement i god tid innan den formella anmälan ska skickas in.

Misströsta inte om du saknar plats denna gång. Malmö har installation 25 mars och Vänersborg 9 september. Det kommer alltså fler tillfällen 2023.