Medlemsansökan

Alla män över 21 års ålder kan ansöka om medlemskap i Jönköping Par Bricole. Dock måste man rekommenderas av två villiga faddrar, varav den ene måste ha minst sjätte graden. Den sökande och båda faddrarna måste själva skriva under med sina namnteckningar. Ansökan behandlas av Styrande Guvernementet som kan tillstyrka eller avslå utan motivering.

Fyll i alla uppgifter i ansökningsblanketten och skicka in till:

Jönköping Par Bricole
Östra Storgatan 6
553 21 Jönköping