Okategoriserade

Minnesfonden till Akademin

När det var tid för Minnesfondens styrelse, Anders Hugoson, Gert Karlsson och Leif Thor
att med ålders rätt dra sig tillbaka övervägdes ett flertal alternativ.
Då i mångt och mycket Minnesfondens och Akademins verksamheter är likartade befanns detta vara det bästa valet.
Den 19 oktober 2023 skedde den formella övergången när Anders Hugoson och Gert Karlsson överlämnade handlingar och insamlade medel till Jönköping Par Bricoles Akademis preses Göran Wahlgren och kassör Olof Sköld.
Leif Thors uppgift i Akademin blir en tillsyn av att Minnesfondens verksamhet fortskrider i sin nya hemvist.
Minnesfondens ändamål är att bevara PB:s kulturarv genom att skapa hågkomst av händelser, skeenden och Bröder inom Sällskapet.
Fonden skall också utgöra finansiär till de Gyllene Böckerna.
Med överlämnandet av Gåvotavlan önskade Minnesfondens avgående styrelse Akademin lycka till i förvaltningen och utvecklingen med de bevingade orden:
”Se alltid två steg bakåt, så att du inte snubblar i ett framsteg”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *