Okategoriserade

Nyfiken på… en Succé!

Den 13/9 samlades ett antal bröder på Frimurarna för att välkomna och informera framtida bröder om vår verksamhet. 29 st Nyfikna Ännu i Mörkret vandrande slöt upp på vår inbjudan tillsammans med sina faddrar. Vid ankomsten strax innan kl 19 underhöll vår eminenta musik när vi samlades med lite fluidum i hand. Detta blev en lyckad kväll då vår conferencier Jakob Sandwall med säker stämma hälsade välkomna och bjöd till bords.

Arbetsgradernas Ordförande samt CM startade ett fingerat måltidskalas med klubbslag och snabb ordväxling som avslutades med Helan Går från vår välsjungande kör. De Nyfikna informerades att så här går starten av ett måltidskalas till och lockades med att de skulle ansöka om medlemskap för att se mer. Goda mackor serverades med lämpligt fluidum, allt iordningsställt av Luculli Gille. Kvällen fortskred med intervjuer av alla talanggrupper som enkelt kunde berätta om sin verksamhet. Alla intervjuobjekten fick också frågan ”Varför har du gått med i PB?” Olika svar gavs men i det stora var alla samstämmiga att PB berikar socialt och vidgar bekantskapskretsen med vänner från olika samhällsskikt och åldrar.

AO berättade om Arbetsgraderna samt när de fyra första graderna ges. Stm Johan Larsson berättade om sin syn på PB och att vi självklart har lite hemligheter i våra grader. Han avslutade genom att avdramatiserande påpeka att våra hemligheter vid gradgivningar är att likna vid att inte berätta slutet på en bok eller film. Vi vill ju inte förstöra överraskningen för våra vänner.

Vi delade ut skriftligt material där det fanns att läsa både Par Bricole historiskt samt i nutid med tonvikt på Jönköping Par Bricole. Många frågor från våra nya bröder följde och vi lät ordet flöda fritt i salen. Samtidigt möjliggjordes för de redan övertygade att fylla i ansökningsblankett till sällskapet. Självklart var det några som ville fundera lite men resultatet idag på morgonen är 23 st nya Riddersmän som skickat ansökan samt redan nu blivit inbjudna till vår Första Grad. Glädjande är också att ibland dessa finns ett antal yngre förmågor som är födda på -90 talet och föryngring lockar ju alltid flera yngre som är viktiga för vår framtid.

Nu ser vi fram emot en intressant 1:a. Tänk om vi kunde få 25 nya bröder… Första graden ges i år som en separat 1:a 14:e oktober alltså inte ihop med Barbara. Nyheten i år är vår PB-Soaré där alla talanggrupper underhåller och visar upp sin verksamhet. Det kommer bli en kväll att minnas och en nyare fräschare Första grad som inte hamnar i skymundan vid Barbara. Anmäl dig nu!

Plats finns för fler nya bröder så när ni hittar lämplig kandidat, skicka omedelbart in ansökningsblanketten till kansliet, så kommer de att bli väl omhändertagna.

Stort tack till alla engagerande bröder som förtjänstfullt möjliggjorde Nyfiken På… kvällen.

Klang!!

Hans Palmberg
Arbetsgradernas Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *