Bernhard Hay

bernhard_hay
Bernhard Hay 1835-1917

Styrande Mästare 1899-1906

När Carl Friedländer avgick 1899 var det förmodligen ganska självklart att disponenten Bernhard Hay skulle efterträda honom. Hay var vice Ordförande Mästare och en man med stor pondus. Han var chef på den stora tändsticksfabriken och dessutom var han en mycket ståtlig person. Tor Almén höll parentationen över Bernhard Hay och nämnde egenskaper som gör att man kan ana hur förhållandet var i industrialiseringens Sverige i slutet av 1800-talet. Almén sa att Hay var en mycket bestämd man med en skarp blick och ett distinkt tal. Bernhard Hay var en man som man inte närmade sig spontant eftersom han höll flertalet människor på avstånd genom sin stora pondus.

Många betecknade honom faktiskt som en despot och man kan kanske förstå detta när man betänker att han verkade som chef över en fabrik med över 2000 arbetare i slutet på 1800-talet och in i det nya seklet. Bernhard Hay var en framgångsrik företagsledare och krävde förmodligen sträng disciplin både av sig själv och av andra. Parentatorn Almén berörde också de varma egenskaperna hos Hay när han talade om honom som en ovanligt ordfast och trofast man. Under den stränga ytan klappade ett varmt hjärta, där det fanns förståelse för harmlösa skämt och humor.

Kännetecknande för Bernhard Hays sätt att leda verksamheten i Par Bricole var att han var minutiöst noggrann med repetitioner inför varje grad. Ämbetsmän repeterade och Bernhard Hay delade ut noggranna instruktioner. Ceremonin skulle ske klanderfritt och han gav oftast skriftliga anvisningar som påminde om en befälhavares sätt att leda verksamheten. Sällskapet vilar på fyra grundpelare och Hay värnade förmodligen mest om den vi kallar Ordning.

I skriften som gavs ut vid 50-årsfirande talas det om glansperioden under Bernhard Hays ledning. Han avgick i september 1906 och var då över 70 år gammal. Bernhard Hay gav 20 år av sitt liv i Jönköping Par Bricoles Styrande Guvernement som består av tre personer. De sista sju åren var han alltså Styrande Mästare. Han föddes i Varberg 1835 och avled i Jönköping den 14 mars 1917. Många människor var närvarande när hans stoft fördes till den sista vilan på Slottskyrkogården i Jönköping. Par Bricoles kör och musik medverkade och på den gravsten som restes av Jönköpings stad till hans minne finns vårt Sällskaps symbol – Den skinande Lampan inristad i guld.