Carl Friedländer

friedlander
Carl Friedländer 1827-1902

Sällskapets förste Styrande Mästare (1879-1899)

” Omkring Friedländers hela personlighet svävade en nimbus av det glada gustavianska tidevarvet. Redan hans skönlockiga, ädelt bildade huvud med drag, vilka tycktes vara skapade för bronsen eller marmorn, vittnade om, att han icke var någon genomsnittsmänniska. Hans uppträdande, präglat av en viss gammaldags sirlig grandezza, hans konversation vars verkan förstärktes genom det livligaste minspel och som stundom beledsagades av dramatisk handling, hans gnistrande skämt som på samma gång röjde något av både faun och gratie, hans medryckande vältalighet vars skala omfattade varje skiftning mellan den saftigaste humor och det djupaste allvar – allt detta gjorde Friedländer till en man betydligt olik den i konventionella former stöpta mängden.”

Så beskrevs Carl Friedländer i en parentation hållen av Robert Tolft. Friedländer var en av våra stiftare och han blev av Moderlogen utsedd att vara Ordförande Mästare för den nybildade filiallogen i Jönköping. Friedländer blev medlem i Par Bricole redan 1849 då han recipierade i Göta Par Bricole. När han avgick som Styrande Mästare blev han samtidigt Jubelkommendör (50 år) och blev dessutom upptagen till Riddare av Svarta Korset.

Carl Friedländers gentlemannamässiga uppträdande och hans goda humör gjorde honom till en uppskattad gäst i en väldigt stor umgängeskrets. Han var också en fridens man och ägde ett sinneslugn som aldrig övergick till häftighet.

Bland hans anställda gick en sägen som löd; ”att detta hans jämna lynne var en frukt kanske ej så mycket av medfött anlag som fastmer av självtukt, i det att han i en bitter stund i början av sin verksamhet uppställt den livsgrundsatsen att aldrig med ord eller handling förfördela en medmänniska. Och den grundsatsen höll han obrottsligt.”

Carl Friedländer föddes i Göteborg den 6 juli 1827 där han utbildade sig till affärs och industriman. Han kom till Jönköping 1867 och hans verksamhet i våra bygder upptogs i huvudsak av Stensholms pappersbruk och Ebbes bruk som idag heter Carlfors Bruk. Efter ett par år av sjukdom avled Friedländer den 20 september 1902. Han jordfästes i Sofiakyrkan och han ligger begravd på den privatägda släktkyrkogården Bäckebol på Hisingen i Göteborg.