Ernst Hartmann

hartmann
Ernst Hartmann 1864-1929

Styrande Mästare 1917-1928

I raden av Styrande Mästare i vår historia intar Ernst Hartmann ett av de förnämsta rummen. Han intar det bland annat på grund av sin ”personliga värme, sitt goda hjärta och sitt friska och rättframma sinnelag av vilkas håvor han gav brödraskapet med fulla händer”. Citatet är hämtat ur jubileumsboken Jönköpings Par Bricole 50 år. Under krigsåren var stämningen ganska tryckt men man kan ana att bricoleriet betydde mycket för tryggheten och gemenskapen i en tid av oro. Ernst Hartmann fanns med i den tiden och ledde dessutom Sällskapet under Sveriges ”lyckliga 20-tal”. Man kan förmoda att samhällets positiva synsätt och glädje också präglade det bricolistiska arbetet under denna tid. Hela hans natur låg för det glansfulla och festliga. Han älskade att vara glad bland de glada och han tyckte om ett gott skämt och en vacker sång. Men Ernst Hartmann var också bärare av de egenskaper som kännetecknar det Bacchanaliska Ljuset. Sinnets och själens ljus, det milda sken som strålar ut från vårt Sällskaps innersta mening och grundidé. Skenet kring den pelare som vi benämner förtrolighet och som kännetecknas av vänskap och broderlighet.

Ernst Hartmann ville att alla skulle vara glada och han var dessutom noga med att dokumentera vår historia. Han gav oss de första Gyllene Böckerna. Han letade i Sällskapets arkiv och sammanställde protokoll och tal, vilka hade hållits i vårt Sällskap från begynnelsen. Tack vare Ernst Hartmann finns två vackra maskinskrivna volymer av De Gyllene Böckerna. Nästan på varje blad i dessa Gyllene Böcker ser man spår av hans granskande och ordningsamma hand. Ernst Hartmann föddes i Stockholm den 4 december 1864. Vid jubileet 1929 var det tänkt att han skulle leda festligheterna på våren, men han avled redan den 12 januari 1929 och fick aldrig uppleva det han hade planerat så flitigt för. Ernst Hartman var bryggare i det civila och ägde C. Krönleins & Co Eftr. i Jönköping. Det var en mäktig byggnad som en gång lång längs Järnvägsgatan, mitt emot nuvarande bussterminalen, där Telia byggde två stora byggnader på 60-talet. Det var härifrån som Coca-Cola bilarna började köra ut den berömda drycken till Sveriges alla hörn i början av 60-talet. Jönköping var en gång en av landets största bryggeristäder och Hartman var ägare till det största bryggeriet i början av 1900-talet.