Henrik Karnell

Styrande Mästare 1929-1944

karnell_smal
Henrik Karnell 1865-1949

Köpmannen Henrik Karnell blev medlem i Jönköping Par Bricole 1887. Han var då 22 år och han var med i Sällskapet i hela 64 år. Han tog över ordförandeklubban 1929, året då Jönköping Par Bricole firade 50 år. Bryggeridirektör Ernst Hartmanns avled mitt under planeringsarbetet 1929 och det blev naturligt att Deputerad Styrande Mästare Karnell tog över ledarskapet. Han var väl förberedd och väl förtrogen med bricoleriets alla ämbeten och gradgivningar. Han hade varit Ceremonimästare, Teaterdirektör och Riddareprelat. I Guvernementet hade han varit Styrande Kansler innan han blev Deputerad Styrande Mästare.
Karnell var duktig med pennan och han skrev spex, han skrev tal på vers och han tecknade vackra parentationer av bortgångna Bröder. Man kan inte beskylla Henrik Karnell för att ha åkt snålskjuts till sin Mästareroll. Han arbetade sig långsamt upp till sin position och han ägde både klokskap och kunskap. Han var också en mycket aktad man och en framgångsrik företagsledare i Jönköpings stad.

Henrik Karnell föddes i Småland. Han var en hängiven bricolist men han värnade också om naturen och särskilt om Jönköpings Stadspark som invigdes 1896. En medaljong av Henrik Karnell finns ingjuten i bergväggen när man går stigen upp från Bäckalyckan till Stadsparken. Stadsparkens historia är intressant men det är en annan historia. Nämnas kan att Esaias Tegnér omnämner detta område redan 1838 som en ogenomtränglig, delvis sumpigt busksnår. Landshövding Palmstierna startade Jönköpings Stadsparksällskap och man beslöt skapa en park för folket, helt olik stadens välansade planteringar. 1896 invigdes parken och bricolisten och postmästare Olsson blev parkens förste ”bevarare”. Han efterträddes av Henrik Karnell som beskyddaren och 1942 överlämnade Karnell och Stadsparksällskapet till Jönköpings stad som tillsatte en parkstyrelse.

En annan lite udda upptäckt om denne framgångsrike bricolist och människa är att Karnell var en av de 5689 medlemmarna i Riksföreningen Sverige-Tyskland som hade bildats i Lund december 1937. Riksföreningens uttalade syfte var att verka för ”ett rättvist bedömande av det nya Tyskland”. Bland initiativtagarna fanns flera lundaakademiker. Många kända svenskar var medlemmar. Verner von Heidenstam, Carl Milles, Sven Hedin och Henrik Karnell för att bara nämna några. Karnell var unik på många vis. 1929 blev han Styrande Mästare i Jönköping Par Bricole och samma år blev han Ordförande Mästare i Den Mellersta Pelaren i Frimurarorden i Jönköping.