Herman Hjorton

Herman Hjorton skrevs in i vår medlemsmatrikel 1917 med nummer 739. Han deltog flitigt vid våra sammankomster under sin storhetstid som läkare i Huskvarna. Han erhöll grad VII 1923 men avled kort därefter av en hjärtattack, på väg till en patient.
Huskvarna Hembygdsförening publicerade en artikel i sin årsbok 2023, alltså 100 år efter att Hjorton avled. Denna artikel skrevs av Styrande Mästare emeritus Dan Ekström och publiceras med godkännande av upphovsmännen.

Den gode läkaren – 100 år sedan Dr. Herman Hjorton dog

Apoteket Svanen på Rosenborgsgatan
Apoteket Svanen på Rosenborgsgatan, 1920-talet.

Oförskyllt har man påstått att det var Dr. Hjorton som bar skulden till att så många dog av njursvikt, men ny kunskap förändrar radikalt den bilden och idag lyser rubriken ”den gode läkaren” igen, vilket ofta var rubriken för 100 år sen, när media skrev om Huskvarnas förste läkare, doktor Herman Hjorton.

Dr. Herman Hjorton.
Dr. Herman Hjorton.

Herman Hjorton (1869-1923) kom till Huskvarna 1903 och öppnade Huskvarnas första läkarpraktik. Han var en oerhört folkkär och engagerad person både när det gäller omvårdnaden av sina patienter, men också i frågor som rörde skola och hälsovård.
När hans hjärta slutade att slå 1923 var han på väg med sin cykel till en patient. Invånarna i Huskvarna sörjde sin läkare och han fick en av stans ståtligaste begravningar då tusentals människor kantade gatorna när hans kista fördes till den sista vilan på Huskvarna kyrkogård.
Hans namn skulle dock leva vidare och bli större än nånsin när det pulver som bar hans namn, skulle börja missbrukas vilket skedde mer än 30 år efter hans död.
Herman Hjorton föddes i den lilla byn Kvillinge utanför Norrköping. Hans far var kyrkoherde och känd som en dynamisk förkunnare. Herman växte upp i prästgården tillsammans med sina syskon, två flickor och en pojk där Herman var näst yngst.
Han tog studenten i Linköping 1890 och påbörjade direkt efter detta sina läkarstudier i Uppsala där han utexaminerades 1903, alltså samma år som han kom till Huskvarna. Huskvarna var då endast en liten by med ca 3 500 invånare. 1907 blev Huskvarna köping och bytte stavningen från q till k i namnet Huskvarna. 1911 fick Huskvarna stadsrättigheter.

Apoteket Svanen på Rosenborgsgatan
Apoteket Svanen på Rosenborgsgatan.

Under sina läkarstudier i Uppsala träffade Hjorton sin blivande hustru Ingeborg Julin, men äktenskapet ingicks inte förrän 1904. Herman Hjorton kom alltså ensam till Huskvarna i oktober 1903 och bosatte sig i fotograf Appelblads hus på Järnvägsgatan 5 där han öppnade sin praktik. 1906 flyttade han tillsammans med sin hustru Ingeborg till Rosenborgsgatan 24. Där öppnade han Huskvarnas första stationära läkarpraktik.
I samma villa öppnade apotekare Jens Emanuel Baggesen apoteket Svanen den 26 september 1906.
Den 15 juni 1904 reste Hjorton till Ekeby och gifte sig med prästens dotter Ingeborg. Äktenskapet blev dock barnlöst, men 1909 adopterade paret Hjorton en 6-årig flicka vars historia aldrig tidigare har berättats.
1909 finns adoptionen av Gertrud Sofia Hjorton införd i Hakarps kyrkobok, närmare bestämt den 18 sept 1909 enligt ”Kunglig Befallning”: Gertrud var alltså 6 år när hon kom till Huskvarna. Tack vare paret Hjortons barnbarn Bengt Hylander, bosatt i Norrtälje, får vi veta mer om bakgrunden till Hjortons pulver och om fosterdotterns bakgrund.
I stället för att vara det i Huskvarna bosatta parets Herman och Ingeborg Hjortons enda barn, var hon i själva verket ett av åtta barn till fotografen Fredrik Stark (1874-1933) och hans finländska hustru Helmi Sofia f. Koskinen (1878-1918) född i Tammerfors. Fredrik var son till kontraktsprosten Per Stark (1832-1900) i Eksjö och dennes hustru Hulda f. Söderström (1845-1914) som med all sannolikhet var bekant till Gertruds adoptivföräldrar, vilka båda hade rötter i prästsläkter och verksamma i dessa trakter. Av ekonomiska och sociala skäl tvingades Gertruds mor, som med föga stöd från den ambulerande maken (verksam som fotograf växelvis i Finland och Sverige) uppfostra sina barn i sin hemstad Vasa, att låta sin svärmor, änkeprostinnan Hulda Stark, som bodde kvar i Eksjö, att ta hand om flera av dem, däribland Gertrud, som kom till Sverige 1906. Hon blev troligen ganska snart efter ankomsten till Sverige omhändertagen av de tämligen nygifta paret Hjorton som adopterade henne 1909.
Dessutom får vi veta genom Hjortons barnbarn Bengt Hylander orsaken till att Hjortons pulver togs fram. Hjortons pulver, som var ett receptfritt läkemedel togs nämligen fram för att lindra dotterns kroniska migrän. Det visade sig dessutom vara effektivt under Spanska sjukan 1918 och användes med gott resultat för att lindra smärta och verkade också uppiggande eftersom Hjorton tillsatte koffein. Det finns inga rapporter från denna tid som talar om missbruk. Hylander berättar om att han under hela sin uppväxt fick höra om mammas migrän och om morfars medicin som lindrade Gertruds svåra migrän.

Dr Hjorton med fru på balkong
Dr Hjorton med fru på balkongen på Järnvägsgatan 5.

När det gäller adoptionen så hölls den hemlig för dottern och varför är svårt att säga. En av orsakerna kan vara att man såg på barnlöshet på ett annorlunda sätt för 100 år sen men det vet vi inte. Vi har fått ta del av ett brev som Gertrud skrev till sin syster när Gertrud var 32 år.
Brevet är skrivet med kärlek och respekt och en bit in i brevet skriver Gertrud:

Ända sen min barndom har jag blivit lärd att säga att jag inga syskon har och att överhuvudtaget låtsa som om jag verkligen varit Gertrud Hjorton. Man kan ju tycka det är underligt, men man får ju tänka sig saken från Mamma och Pappas sida. De hade inga egna barn och när de togo mig som egen ville de jag skulle känna mig helt som deras dotter, vilket jag också har gjort och fortfarande gör.
De frågade mig ibland om jag saknade syskon och eftersom jag visste vad de ville ha för svar så svarade jag alltid nej. Och ändå har jag alltid undrat över mina föräldrar och syskon. Och ännu idag vet jag knappast någonting. Det enda jag minns som i en dimma är att vi var i Eksjö och att jag tog en morot och kröp under ett köksbord och knaprade på den. Sen är det tomrum tills jag minns hur jag lekte i Huskvarna.
Ja en lycklig ungdom det är mitt lyckligaste minne. Och hur jag höll av min kära Pappa. Det var svårt när han lämnade oss.

Herman Hjortons grav
Herman Hjortons grav på Huskvarna kyrkogård.

I Huskvarna-posten från 1903 och framåt finns mycket att läsa om denna osjälviske doktor och om hans samhällsengagemang. Märkligt nog har vi inte hittat en enda notis om det berömda Dr Hjortons pulver. Det framgår ganska tydligt att det pulver som fläckat Herman Hjortons goda rykte, överhuvudtaget inte är något man har uppmärksammat under hans livstid.

När Hjorton fyllde 50 år 1919 hyllade Huskvarna honom som en hjälte och när han dog av en hjärtattack fyra år senare skakades staden av chock och sorg och Hjorton fick en av de största begravningar som hållits i Huskvarna.
Herman Hjorton är begravd på Huskvarna kyrkogård under en av de största minnesstenarna på hela kyrkogården. På stenen är inhugget texten:
”Tacksamhet och vänskap reste vården till minne av en osjälvisk livsgärning”
I samma grav vilar hustrun Ingeborg och adoptivdottern Gertrud.

Dan Ekström