Johan Axel Stedt

Johan Axel Stedt

Stedt var kapten vid Jönköpings regemente när han skrevs in i Par Bricole år 1779. Stedt blev sedermera Landshövding i Jönköpings län och ägde en gång det hus som kallades för Jönköpings Stadshus och som låg där Åhlens/Cervera nu finns. Det var i det huset som Jönköping Par Bricole bildades år 1879. Det är en spännande tanke att Jönköpingsbördige Stedt har umgåtts med Hallman, Bellman och Kexél långt innan PB fanns i Jönköping.

Från inskrivningsåret 1779 finns tre bricolister från Jönköping. Den första har nummer 38 i matrikeln och är Capitainen vid Jönköpings regemente, Johan Axel Stedt, född den 20 juli 1756 och död den 7 april 1805. Han var gift med en dotter till överdirektören för Husqvarna faktori, Fredrik Ehrenpreuss. När Stedt var landshövding hade han sitt sommarresidens i den gamla 1700-talsbyggnad på Ryhov som Jönköpings läns landsting numera använder till konferenslokal. En av flyglarna innehåller ett sjukhusmuseum

Stedt och hans släkt härstammar från Hooks Herrgård och han ligger begraven på Svenarums kyrkogård.  Förmodligen var denne hetlevrade kapten beredd att starta någon form av orden i Jönköping och drev förmodligen frågan ganska frispråkigt i kretsen kring Bellman och övriga Bröder. Nu blev det inte så och det är väl tur för nog hade det varit ett bricolistiskt klimax om det hade funnits en dotter till en moder som var född samma år som sin mamma.

En annan Jönköpingsbo i Sällskapets första matrikel är Adam Stålhammar med nr 187 i matrikeln. Han blev medlem den 29/11 1779 och han var då musiker vid Jönköpings regemente. Sedermera lämnade han Jönköping och blev bankofullmäktige i Stockholm. Han var dessutom en av Pechlins anhängare vid planeringen av mordet på Gustaf III. 1785 intogs i Moderlogen Fiscalen och sedermera Protonotarien i Svea Hovrätt Olof Hortulan med matrikelnummer 327. Han var mycket nära vän med sångare Jacob Lundström i Stockholm som dog 1800 och som finns präglad på Moderlogens första vedermälen som präglades år 1801.

Samma år bildades Göta Par Bricole av smålänningen Gustaf Koskull som också finns med i Sällskapets första matrikel bara 11 nummer efter Jönköpings J.A. Stedt. Koskull har nummer 49. För övrigt kan sägas att häradshövding Ulfsparre också finns med i matrikeln. Ulfsparre gifte sig med en dotter till landshövding Stedt. Underliga äro herrans vägar som vi säger här i Smålands Jerusalem.