Knut-Erik Jahnke

jahnke
Knut-Erik Jahnke 1915-1990

Vid slutet av 1930-talet flyttade skåningen Knut-Erik Jahnke (1915-1990) till Jönköping där han etablerade sig som optiker. Han blev en mycket aktad yrkesman och anlitades ofta av centrallasarettet. Tre butiker i Jönköping och Huskvarna bar namnet Jahnke. Inom Par Bricole organiserade och administrerade han det mesta och han hade förmågan att delegera och sprida idéer om förbättringar av Sällskapets ekonomi. Många slantar sägs ha tillförts vår kassa genom hans försorg. Han var både envis och energisk vilket är en bra kombination för en entusiastisk och brinnande föreningsmänniska. Som skribent var han rolig och underhållande. Han hade en sällsynt förmåga att leverera både kvicka och dräpande repliker och han var den självklara medelpunkten i olika umgängesformer där hans humor och berättarkonst fick flöda.Han pratade ofta om källan för sitt stora teater- och revyengagemang, nämligen vänskapen med skådespelaren Nils Poppe som ofta besökte Knut-Erik i Jönköping.

En dramatisk händelse inom teatern är inte en skröna. Det skedde 1947 när den ”världsberömde” hypnotisör Dr Diabolo Eisensten i ett spex skulle försätta sin klient i trance för att därefter få honom att sväva fritt över golvet. Hypnotisörens klient var Knut-Erik Jahnke. Vid generalrepetitionen hade man kommit överens om att Jahnke skulle falla bakåt redan vid den första hypnotiska gesten och precis före fallet mot golvet fångas upp av Dr Diabolos betjänt. Emellertid hade medspelaren i betjäntrollen omedelbart före entrén drabbats av stor nervositet och lugnat sig med ett par extra supar, vilket fick till följd att han helt glömde bort att ta emot den bakåtfallande klienten. Knut-Erik Jahnke lär ha utfört det mest perfekta fallet i teaterhistorien och slog huvudet i golvet med en smäll som väckte beundran. Han bars ut under stormande applåder men minns inget eftersom han hade svimmat.

Det var Knut-Erik Jahnke som fick teaterns medlemmar att börja ta sina uppgifter på allvar. Han ordnade skrivna manus och införde regelbundna repetitioner vilket det var si och så med på 40 och 50 talet. Han var också med och startade matakademin Luculli Gille och han väckte liv i Sällskapets tidning Avisa som gavs ut redan 1948. Signifikativt för Knut-Erik Jahnke var hans sista jordiska resa. Då ambulansen kom för att hämta honom efter en hjärtinfarkt envisades han med att ambulanspersonalen skulle leta reda på den portfölj, där han hade allt sitt material till nästa utgåva av tidningen Avisa. Tyvärr varade planeringen bara något dygn, sen slutade det hjärta att slå, som i mer än 50 år bultat så varmt för Jönköping Par Bricole i allmänhet och för Avisa i synnerhet.