Den Bacchanaliska Kören

Åren kring 1879 frodades nationalromantiken och detta var en bördig grogrund för manskörer överallt i Sverige. I Par Bricole har körsången alltid varit tongivande och vi kan faktiskt ”skryta” med att vara Sveriges äldsta manskör. Lunds Studentsångare gör anspråk på denna titel men man glömmer då de dokument som berättar om invigningen av Bellmanbysten på Djurgården 1829. Kung Carl XIV Johan, kronprins Oscar och Bellmans maka Lovisa Grönlund med flera närvarade och i dokumenten står också att en manskör från Sällskapet Par Bricole medverkade.

Sällskapet har sedan dess fortsatt att värna om Bellmans musik eftersom han både gett oss hög kvalitet genom sin musik och dessutom var han Sällskapets förste Ordensskald.

När Par Bricole bildades i Jönköping 1879 var sången en av ”grundpelarna” för Sällskapets fortsatta existens och Bellmansången ett måste. Kören framträder nu som då i många olika sammanhang också utanför Sällskapets ”slutna” sammankomster och hörs ofta på fester, konvent, Valborgsfirande och andra privata arrangemang. Repertoaren är bred men Bellman är grunden.
Även om vi till största del uppträder internt är vi öppna för bokningar vid externa arrangemang. Kontakta oss enligt nedan.

Choralintendent

Johan Kuhlau
0736-21 23 70
johan@kuhlau.se

Ordförande
Stefan Klingberg
0707-12 80 25
stefan.klingberg@geopro.se