Den Bacchanaliska Musiken

CollageMusiken har alltsedan Par Bricole bildades 1779 varit en oupplöslig del av vårt lysande sällskap. Det finns en lång tradition med musik – spelad såväl som sjungen – alltsedan Bellmans, Hallmans och Kexéls tid. Den Bacchanaliska musiken (eller hellre Musiquen) har tillkommit för att förgylla våra samkväm med musik från såväl Bellmans som vår egen tid.

Bacchanalisk betyder till hyllning av dryckesguden Bacchus, men kan även tolkas som uppspelt, glad, vild och orgiastisk.

Orkestern består idag av 15-20 medlemmar, med en kärntrupp av ungefär halva antalet musiker, professionella såväl som amatörer. Den musikaliska verksamheten leds av en direktör (DfBM), och den organisatoriska av en ordförande (OfBM). Orkestern repeterar vid behov inför gradgivningar och andra evenemang inom PB.

Vi behöver alltid nytt folk. Om du går hemma och klämmer och funderar på om du skulle kunna vara med, så slå till nu! Visst kan du vara med.

DirektörMusiken
Erik Nilsson
0708-15 71 44
trumpeterik@gmail.com

Ordförande
Thobias Dencker
0727-34 43 30
thobias.dencker@gmail.com