Thes Bacchanaliska Theatern

Plats på scen för Den Bacchanaliska Theatern!

Komiska eländen, lysande spel, blackouter, tunghäfta o mycke’ mer…

Theatern har varit en viktig del i Jönköping Par Bricole sedan starten 1879.
Den Bacchanaliska Theatern håller vid traditionen och underhåller bröder med Spex och uppträdanden vid våra sammankomster.

De bröder som är medlemmar i Theatern är alla muntra och trivs med att agera, skapa manus till Spex eller att vara behjälplig kring och bakom scen. Alla behövs och fyller en viktig roll! Och vi har roligt, hejdlöst roligt!

Utöver talanggruppens huvudsyfte, träffas och umgås vi även vid andra sammankomster som våra ”Hyllor”, pubkvällar eller träffar i vår egen teaterlokal! Det blir inte roligare än vad vi gör det, och skiter det sig fullständigt brukar vi sjunga vår teatersång:

Här på PB är det ingenting som glädjen stör. Vi roar oss jämt och är på jätteglatt humör. Och kör det ihop sig någon gång, sjunger vi bara denna sång. Det är det som susen gör!

Bröder som är nyfikna på vår talanggrupp och önskar engagera sig i Theatern, som agerande, skrivande eller någon av alla andra betydande sysslor, kontakta någon av nedanstående. Eller vår teatermejl dbt.jkpg@gmail.com

Teaterdirektör
Per Andrén
0737-09 90 49
per_andreen@hotmail.com

Ordförande
Christian Svartz
0707-32 00 08
csvartz@gmail.com