Bacchi Svingare

Bacchi Svingare är kanske den mest rörliga och frisksportvårdande delen av Par Bricole.

Här samlas alla villiga golfare till några trevliga tävlingar per år.
Vi verkar även för att få med så många som möjligt till den årliga Bacchi Horn Cup som är öppen för hela Sveriges PB-golfare.

Lagledare
Anders Fransson
0708-55 43 93
anders.c.fransson@outlook.com