Drätselnämnden

Drätselnämnden bistår Jönköping Par Bricole med råd rörande den ekonomiska förvaltningen.
Ledamöterna väljs i samband med årsmötet.

Ordförande:
Carl Gustaf Atterdal

Ledamöter:
Sotiris Delis
Roger Pantzar Blomquist
Peter Alsén
Johan Forsberg

Frågor om drätselnämnden kan ställas till Carl Gustaf Atterdal
0708-57 51 18
carl_atterdal@hotmail.com