Intendenturen

Sedan Jönköping Par Bricole grundades 1879 har Bröder inom Intendenturen verkat bakom kulisserna, så att gradgivningar kunnat genomföras enligt de reglor och statuter som gradgivningen kräver. Vi ser oss som PBs kulturbärare, då några av våra viktigaste uppdrag är att ansvara för och vårda vårt gemensamma kulturarv. I Intendenturens uppdrag ingår även att hänga upp sköldar, placera ut rekvisita, ordna med ljud samt att ta hand om tyger och ordensband.

Vi träffas var tredje vecka i ”Magasinet” för att underhålla vår rekvisita, planera för kommande gradgivningar och inte minst för att umgås.

Vi välkomnar Bröder av alla grader till Intendenturen. Kom på ett arbetsmöte, ta en fika och träffa alla trevliga och engagerade Intendenter så berättar vi mer.

Ordensintendent
George Andersson
0705-28 63 96
georg.hok@gmail.com