Jaktakademin

Jaktakademin syftar till att öka kunskapen och intresset för jakt på ett trevligt och roligt sätt, samtidigt som det främjar gemenskap mellan bröder inom PB.

För att kunna bli medlem måste man först och främst vara en PB broder. Befintliga medlemmar i jaktakademin väljer in personer som anses lämpliga i och som kan tillföra någonting till Jaktakademin.

Ordförande
Klas Åkerskog
0702-92 67 50
klas.akerskog@gmail.com

Sekreterare
Per-Anders Bengtsson
0705-16 31 85
per-anders@bebex.se