Maltakademin

”Akademins” syfte är att med elegans och esprit öka ledamöternas kunnande i ämnet maltwhisky. Maltakademin träffas fyra gånger om året, oftast torsdagar.

”Akademin” har tolf stolar samt en pall för gäst och ”prövande” bröder. F.n. är samtliga stolar besatta. Akademin ser positivt på om det vill tillkomma fler grupper .

”Akademin” har en styrandegrupp om tre, ordförande/Preases , benämnes  Malte III , Vice dito Malte II och en Singelterare (sekreterare) benämnd Malte I , allt efter styrkeordning!

Malte III  Preases
Carl Ritzén
0703-14 97 20
carl.ritzen@hultaforsgroup.se

Malte II vice Preases
Klaus Timmann