Ordens Informationscollegium

Ordens Informations-Collegium inom Jönköping Par Bricole (OICJPB) har till uppgift att samla och sprida information om verksamheten inom Orden till allmänhet och medlemmar. Detta kan ske genom tryckta skrifter och informationsbroschyrer liksom via moderna kanaler, såsom hemsidor och sociala medier på Internet, exempelvis Facebook och Twitter. OIC arbetar på uppdrag av och direkt under Det Styrande Guvernementet inom Jönköping Par Bricole (DSGJPB).

Ansvarig för verksamheten inom OIC JPB är Ordens Informations Mästare (OIM). I OIC finns webbredaktörer, webbmästare, bildredaktörer, fotografer, arkivarier och matrikelredaktör

OIMOIC
Magnus Ilvered
070 – 359 60 40
magnus@ilvered.se