Traktörerna

TRAKTÖRGRUPPEN I JÖNKÖPING PAR BRICOLE

Vi svarar för måltiden och logistiken vid alla gradgivningar. Vi bokar lokal, bestämmer matsedel och dryck samt gör bordsplaceringarna. Traktörerna ansvarar även för ett efterföljande Nachspiel vid vissa sammankomster. Gruppens syfte är upprätthålla den goda smaken och i samråd inom gruppen dela med sig av kunskaper och lära av varandra gällande matlagning, råvaror, servering, vin och andra ädla drycker med känsla och finess.

Rekrytering av de hårt eftertraktade platserna sker vid behov. Aktuella som medlemmar är de medlemmar i Jönköping Par Bricole som önskar upprätthålla den goda smaken att passionerat hänge sig till god mat och ädla drycker. Medlemmarna i Jönköping Par Bricoles Traktörgrupp känns igen på dennes traktörsnål. Om Traktören tjänstgör kan denne även vara beklädd med kockrock.

Vill du bli Traktör? Kontakta Thomas Candemar för mer information!

Ordförandetraktorerna

Thomas Candemar
0705-742209
thomas.candemar@systemandersson.se