Ingen bild tillgänglig

1904-1905 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter

 Utgivare: Jönköping Par Bricole  Utgiven: 1904  Sidor: 43  Filstorlek: 4 MB  Ladda ner
 Beskrivning:

Matrikel 1904-1905 (Jubileumsår – Jönköping PB 25 år.

Tal vid Viktor Rydbergs byst af O.M Bernhard Hay
Efter firandet av Sällskapets 25årshögtid som hölls i Per Brahegymnasiets aula, gick man den korta vandringen till Stora Hotellet för att i Spegelsalen avnjuta högtidsmåltiden. På vägen genom Rådhusparken la man ner en krans vid Viktor Rydbergs byst, varpå Styrande Mästaren Bernhard Hay höll ett kort anförande.

Övriga tal hållna vid Jönköping Par Bricoles kvartsekelsjubileum den 17 april 1904.

Tal för Hela Det Lysande Bricoleriet af R. P. B. von Geijer
Major Bror von Geijer var då Riddare-Prelat men tillträde som Styrande Mästare 1906.
Avslutningen av talet är formidabelt formulerat. Poetiskt, visionärt och naturlyriskt.

Till Moderlogen af R. S. M. Hultquist
Bankkamrer Per Magnus Hultqust var vid denna tiden Riddare-Sekreterare och en ofta anlitad talare. Skrev sina tal ofta i bunden form.

Tal för Kvinnan af Tor Almén.
Grosshandlare och vice Guvernören Tor Almén fick uppdraget att hålla talet till kvinnan. Inga kvinnor var dock närvarande vid högtiden. Almén väljer att tala på fyraraders versmått med rim och hedrar kvinnan från vaggan till graven och avslutar med versen:

Hon bjuder oss bara de plikter oss binda
vid hem och vid fädernesland,
och kärleken ger henne styrka att linda
den starkaste man kring den svagaste hand.

Brodern Jon AE Klagan och Tröst af Jonas Peter L-N.
Filosofie doktor och rektorn Jonas Peter Lagergren bjuder en kort drapa till den förmodade skålen.

Till Jönköpings P. B. den 17 april 1904 av Gustaf Ericson , Borås P. B.
En hyllning framförs här från vår fadderloge Borås Par Bricole.


 Tillbaka