Ingen bild tillgänglig

1921-1922 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter

 Utgivare: Jönköping Par Bricole  Utgiven: 1921  Sidor: 44  Filstorlek: 3 MB  Ladda ner
 Beskrivning:

Parentation i Jönköpings P. B. öfver f. d. St. R. K. Per Magnus Hultquist.
Grosshandlare Tor Almén innehar ämbetet som Riddare-Prelat. Ett av de svårast uppdrag i detta ämbetet är att hålla en betraktelse över en av sällskapets märkesmän som nyligen lämnat jordelivet.
En parentation är förmodligen den bästa sammanfattningen av en person som kan göras, eftersom egenskaper och livsgärning formuleras kanska koncentrerat.
Tor Almén gör en utomordentligt bra sammanfattning över teatermannen, talare, poeten och före detta Styrande Kanslern Per Magnus Hultquist.
Som avslutning citerar Almén en vers som Hultquist skrivit…

Dagen är lyktad, natten är inne
stoftet förvandlas, men icke ditt minne
såsom du givit det uti ditt kall.
I dina gärningar fått det bevarat
renare, ljusare mera förklarat
älskat och ärat leva det skall.


 Tillbaka