Bibliotek

Bästa Bröder!

Jönköping Par Bricole har digitaliserat ett antal matriklar med mera. Dessa kan du nu ladda ner från vår hemsida och i lugn och ro läsa om släktingar med mera.
Här finner du också en förteckning över litteratur som ingår i vårt bibliotek på kansliet. Är du intresserad av att låna något kontaktar du vår Bibliotekarie

Det finns många årgångar kvar att konvertera till det digitala formatet. Biblioteket fylls på så fort vi kan. Det kommer alltså mer läsvärt med tiden!

Ingen bild tillgänglig 1913 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Högtidstal vid Barbarafästen i Jönköpings P. B. D. 7 dec...
Ingen bild tillgänglig 1917-1918 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Barbaratal, Jönköpings Par Bricole den 2 december 1916, af Axel...
Ingen bild tillgänglig 1921-1922 Matrikel öfver Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Parentation i Jönköpings P. B. öfver f. d. St. R....
Ingen bild tillgänglig 1930-1931 Matrikel över Jönköpings P. B:s Styrelse, Embetsmän och Ledamöter
Tal för Hela Det Lysande Brikolleriet, vid Jönköpings P. B:s...